Over “De Lieverse Iep”

Geboren en opgegroeid in Lieveren

De Lieverse Iep wordt beheerd door Bertus Ipema. Ik ben geboren in 1951 en opgegroeid op de ouderlijke boerderij aan de Nijlandseweg in Lieveren.

Mijn geboortehuis aan de Nijlandseweg ca. 1955 en in 2011 (bron resp. Drents Archief en eigen foto)

Tot 1970 speelde mijn leven zich hier grotendeels af. Mijn vorming heb ik genoten op de openbare lagere H. Scheepstraschool en de openbare ULO in Roden en de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen. Ook voor de sportverenigingen moesten we naar Roden; gymnastiek bij Vlug & Lenig en voetballen bij v.v. Roden.

Lieveren is gelegen bij Roden in Drentse gemeente Noordenveld in de driehoek Groningen-Drachten-Assen.

In 1970 ben ik voor verdere studie naar Wageningen vertrokken. Tijdens deze periode kwam ik in de weekeinden en vakanties regelmatig terug naar de ouderlijke boerderij en de vrienden in Lieveren.

Vanaf 1978 heb ik me vanwege mijn werkkring definitief in Wageningen gevestigd. Momenteel ben ik gepensioneerd en nog steeds aldaar woonachtig.

Home

Geverifieerd door MonsterInsights